unicharm

Gentle care for life

 

ข้อมูลบริษัทดูรายละเอียด

แนวความคิดของ "ชาร์ม ริง"

"ชาร์ม ริง" เครื่องหมายองค์กรของพวกเรา

"ชาร์ม ริง" เป็นเครื่องหมายองค์กรที่ได้มีการเริ่มใช้ขึ้น เมื่อยูนิชาร์มครบรอบการก่อตั้งในปีที่ 40

โดยในวงแหวนนั้นจะมีรูปทรงอยู่ 2 รูป

นั่นหมายถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่น ระหว่าง "ผู้ให้" กับ "ผู้รับ"
เช่น แม่กับลูก, ผู้ดูแลกับผู้ได้รับการดูแล, เจ้าของกับสัตว์เลี้ยง

ดังภาพลักษณ์ขององค์กร ที่ยูนิชาร์มได้ให้การสนุบสนุนชีวิตประจำวันของลูกค้า
ให้มีความสะดวกสบาย และความแข็งแรง

สำหรับสีทั้ง 3 ในชาร์มริงนั้น มีความหมายอันสำคัญดังนี้

สีเหลือง หมายถึง ความสดใสของพลังในการใช้ชีวิต
สีส้ม หมายถึง ความอบอุ่นในชีวิต และความแข็งแกร่ง
สีน้ำเงิน หมายถึง เทคโนโลยี และความไว้วางใจ

เราอยากจะให้ทุกคน ไม่ว่าจะเพศหรือวัยใด
ได้รับรู้ถึงความอ่อนโยน

ซึ่งทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นแนวความคิดของ "ชาร์มริง" ของพวกเราค่ะ

 

กลับไปด้านบน

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm