unicharm

Gentle care for life

 

ข้อมูลบริษัทดูรายละเอียด

ปรัชญาขององค์กร

 

เพื่อที่จะทำให้อุดมการณ์ของบริษัทเป็นจริง
เราได้ระบุหลักการปฏิบัติและค่านิยมที่ควรจะใช้ร่วมกันอย่างชัดเจนและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

"เราจะบริหารงานตามความถูกต้อง และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนากิจการงานให้รุ่งเรือง โดยทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขด้วย" ในปี 1974 ยูนิชาร์มได้เริ่มกำหนดอุดมการณ์ของบริษัทและนโยบายการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคมไปพร้อมๆกัน ต่อมาในปี 1999 นอกเหนือจากอุดมการณ์แล้ว เราได้ระบุค่านิยมของบริษัทที่พนักงานควรจะมีและการปฏิบัติงาน โดยมีสิ่งเหล่านั้นเป็นพื้นฐานอย่างชัดเจน โดยเราได้ประกาศ ความตั้งใจและคำปฏิญาณ กับหลักการปฏิบัติของบริษัท" และ "“เจตนารมณ์ทั้ง 5 ของเรา” กับ หลักการปฏิบัติตนของพนักงาน" ซึ่งเป็นค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน และในปี 2004 เราได้ทำให้หลักการของการปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนด "แนวทางการปฏิบัติ" ที่มุ่งเน้นไปยังพนักงาน

โครงสร้างปรัชญาองค์กรของยูนิชาร์ม

อุดมการณ์ของบริษัท

* เราจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น โดยเราจะเสนอการบริการและสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก
* เราจะบริหารงานตามความถูกต้อง และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไปพร้อม ๆ กับความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนากิจการงานให้รุ่งเรือง โดยทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขด้วย
* เราจะเอาใจใส่ในการทำงานของแต่ละคน ส่งเสริมการทำงานตามเจตนารมณ์ทั้ง 5 ร่วมมือกับทุกคนในการทำงาน โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และการทำงานเป็นทีม

(เริ่มใช้ในปี 1974)

 

ความตั้งใจและคำปฏิญาณ กับหลักการปฏิบัติของบริษัท

คำมั่นสัญญาต่อลูกค้า

เราสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มความสามารถและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนจากลูกค้าจนเป็นอันดับหนึ่ง

คำมั่นสัญญาต่อผู้ถือหุ้น

เราสัญญาว่าจะทำผลกำไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมาให้อยู่ในระดับแนวหน้าของวงการธุรกิจให้ได้

คำมั่นสัญญาต่อคู่ค้าธุรกิจ

เราสัญญาว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่เที่ยงตรงและยุติธรรม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คำมั่นสัญญาต่อพนักงาน

เราสัญญาว่าจะมอบความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้ทุกๆ คน และทำให้ทั้งพนักงานและครอบครัวมีความสุขให้ได้

คำมั่นสัญญาต่อสังคม

เราสัญญาว่าจะทุ่มเทเพื่อตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านจิตใจ ของผู้คนแต่ละคนที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องในสังคม รวมถึงภาพรวมสังคม ด้วยกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัททั้งหมด

(เริ่มใช้ในปี 1999)

 

“เจตนารมณ์ทั้ง 5 ของเรา” กับ หลักการปฏิบัติตนของพนักงาน

การสร้างสรรค์และการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง

เราจะให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ ให้กับสังคม และมีจิตวิญญาณแห่งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ความเป็นเจ้าของ

เราจะสืบทอดเจตนารมณ์จิตวิญญาณของผู้ก่อตั้งบริษัท จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมองจากภาพรวมของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน

ความท้าทาย

เราจะทำตนเองให้มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงความสามารถของตนเองอยู่เสมอ โดยยึดคติที่จะท้าทายในความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัด โดยไม่กลัวความล้มเหลว

ความเป็นผู้นำ

เราจะกำหนดแนวทางที่องค์กรพึงมุ่งเดินหน้าไปให้ชัดเจน และเป็นผู้นำที่สามารถนำพาผู้อื่นขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของตนเอง

การปฏิบัติตามกติกา

เราจะดำเนินกิจการอย่างยุติธรรม ที่มีจิตวิญญาณในการเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และมีจริยธรรม

(เริ่มใช้ในปี 1971 ปรับปรุงในปี 1999)

 

แนวทางปฏิบัติของยูนิชาร์มกรุ๊ป

เป็นหลักการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร เพื่อจะให้อุดมการณ์และหลักการปฏิบัติงานสามารถทำได้จริง
ซึ่งจะเป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานในการทำงานและตัดสินใจกับงานที่เกิดขึ้นทุกวัน

 

DNA 3 ประการ

ยูนิชาร์มเป็นบริษัทที่เริ่มต้นในเมืองคาวาโมเอะ จังหวัดเอฮิเมะ (ปัจจุบันคือ เมืองชิโกกุชูโอ)
ด้วยเงินทุน 3 ล้านเยน มีพนักงานเพียง 24 คน

ในปัจจุบัน ยูนิชาร์มกรุ๊ปมีพนักงานมากกว่า 6,000 คน โดยกิจการของบริษัทไม่ได้มีเพียงแต่
ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ได้ขยายไปยังเอเชียและทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลาง หรือประเทศตะวันตก

จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ยูนิชาร์มได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือจิตวิญญาณที่เรียกว่า "DNA 3 ประการ"
ณ ตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งกิจการ มาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

DNA 3 ประการนี้ เป็นค่านิยมในการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พนักงานของยูนิชาร์มทุกคน
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงสต๊าฟพึงมี

DNA 3 ประการ

หนทางเดียวที่จะเป็นเบอร์ 1
คือการทำงานเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดนั้น เราจะต้องทำงานเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นเบอร์ 1
นอกจากนี้ เราจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ของเบอร์ 1 โดยสร้างความพึงพอใจที่ยังไม่เคยมีมาก่อนอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งเน้นสติปัญญาและพลังการทำงานของพนักงานทุกคน

การเปลี่ยงแปลงนั้นมีคุณค่า

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง มักมีสิ่งที่มีคุณค่าเกิดขึ้นเสมอ
เช่นการเปลี่ยนแปลงตนเองนั้น ก็ย่อมทำให้บุคคลนั้นเติบโตมากยิ่งขึ้น
และผลลัพท์คือ ผลงานของบุคคลคนนั้นก็สามารถทำได้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งคนเรานั้นต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงจนถึงจุดที่จะสร้างคุณค่าขึ้นมา

สาเหตุอยู่ที่ตัวเรา

สาเหตุและความรับผิดชอบทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ที่ตัวเรา
ถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจแล้ว แต่ถ้าหากปัญญายังเกิดขึ้นอยู่นั้น
ก็อยากจะให้เรายอมรับว่าสาเหตุอาจจะมาจากความบกพร่องของเราเอง โดยไม่โยนความรับผิดชอบไปยังผู้อื่น
สำหรับคนที่ยอมรับว่าสาเหตุอยู่ที่ตนเองนั้น เป็นคนที่รู้จักเรียนรู้ความล้มเหลว และสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้

รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จากลิงค์ Unicharm (Japan)

 
 

กลับไปด้านบน

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm