unicharm

Gentle care for life

 

ข้อมูลบริษัทดูรายละเอียด

การขยายธุรกิจในต่างประเทศ

 

"ความอ่อนโยน" ของยูนิชาร์มได้ขยายสู่เอเชีย และทั่วโลก

จากคอนเซปต์การเปลี่ยน "ความไม่สะดวกสบาย" เป็น "ความสะดวกสบาย" ที่เคยมอบให้แก่คนญี่ปุ่น
มาเป็นคอนเซ็ปต์ที่มอบให้แก่คนทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากเอเชีย และในที่สุดสู่ทั่วทุกมุมโลก

ดังนั้น ความท้าทายของยูนิชาร์ม ที่อยากจะมอบความ "อ่อนโยน" ที่สร้างความสะดวกสบาย ความ
ประทับใจ และความปีติยินดี ให้แก่ผู้คนทั่วโลก จะยังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ยูนิชาร์มเริ่มต้นกิจการในต่างประเทศที่แรกที่ประเทศไต้หวัน ในปี 1984 และเริ่มขยายกิจการโดยมีทวีปเอเชีย
เป็นศูนย์กลางในช่วงปี 1990 ต่อจากนั้นในปี 2006 ได้ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศเกาหลีใต้ และซาอุดิอาระเบีย
ต่อมาได้ซื้อกิจการของบริษัทผู้ผลิตผ้าอ้อมเด็กที่ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันบริษัทในต่างประเทศของยูนิชาร์ม
นั้นมี 22 บริษัท และได้ทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กและผ้าอนามัยใน 80 กว่าประเทศทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศในหมู่เกาะทางแปซิฟิค กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
และอเมริกาเหนือ เป็นต้น ซึ่งกิจการในต่างประเทศของเราจะขยับขยายต่อไป โดยเราจะพัฒนาแนวทางการบริหาร
ตามลักษณะการบริหารงานและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยมีฐานด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากประเทศญี่ปุ่น

ธุรกิจในต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

เราได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็ก "มามี่ โพโค" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมในประเทศเอเชียตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กแบบเทปนั้นก็มีจัดจำหน่ายเช่นกัน
และในส่วนของผ้าอ้อมเด็กแบบกางเกงนั้น ก็มีคุณสมบัติในการซึบซับและสามารถสวมใส่ได้ง่ายเหมือน
กับผลิตภัณฑ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วเอเชียเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ เรายังได้มีบริษัทร่วมทุนที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตผ้าอ้อมแบบกางเกงที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ทำการจัดจำหน่ายไปยังยุโรป และอเมริกาเหนืออีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง

ผ้านามัยโซฟีนั้น นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก (Global Brand) โดยมีการจัดจำหน่ายที่
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลาง (ไม่รวมในบางพื้นที่) นอกจากนี้เราได้พัฒนา
ทั้งแผ่นอนามัยและผ้าอนามัยแบบกลางคืนที่มีคุณสมบัติมากมาย และได้รับการไว้วางใจจากผู้หญิง
มากมายทั่วเอเชีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ

สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ Lifree (ไลฟ์รี่) นั้น ได้มีการจำหน่ายในประเทศที่มี
อัตราของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นดังประเทศญี่ปุ่น เช่น ไต้หวัน ไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ไลฟ์รี่
นั้นนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมแบบกางเกงที่ช่วยสนับสนุนผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ส่วนแผ่นเสริมซึบซับนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวัน และลดภาระในการเปลี่ยน
ผ้าอ้อมอีกด้วย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ไลฟ์รี่นั้นกำลังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ เรายังได้มีบริษัทร่วมทุนที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตผ้าอ้อมแบบกางเกงที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ทำการจัดจำหน่ายไปยังยุโรป และอเมริกาเหนืออีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Clean and Fresh)

สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นทำความสะอาด (Wave) นั้นได้มีการจำหน่ายที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งได้นำพารูปแบบการทำ
ความสะอาดแบบใหม่ นอกจากนี้ การขายลิขสิทธิ์ของแผ่นทำความสะอาด "Wave" นั้นได้กว้างไกลไปถึงยุโรป
และอเมริกาเหนือ

 

ผลิตภัณฑ์หลักในต่างประเทศ

East Asia

China

Baby and Child Care, Feminine Care

Taiwan-Greater China

Baby and Child Care, Feminine Care, Health Care, Clean & Fresh

Korea

Baby and Child Care, Feminine Care

Southeast Asia

Thailand

Baby and Child Care, Feminine Care, Health Care

Indonesia

Baby and Child Care, Feminine Care

Vietnam

Baby and Child Care, Feminine Care

South Asia

India

Baby and Child Care, Feminine Care

The Middle East

Saudi Arabia and others

Baby and Child Care, Feminine Care

South America

Brazil

Baby and Child Care

 

กิจการหลักในต่างประเทศ

Region Baby and
Child Care
Feminine Care Health Care Clean & Fresh Pet Care Production Sale
China
Taiwan-Greater China
Korea
Thailand
Vietnam
Myanmar
Malaysia
Singapore
Indonesia
The Philippines
Australia
Saudi Arabia
Egypt
India
The Netherlands
Russia
United States
Canada
Brazil

ที่เนเธอร์แลนด์นั้นมีการผลิตผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่จากการร่วมทุนทางเทคโนโลยี

 
 

กลับไปด้านบน

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm