unicharm

Gentle care for life

 

ข้อมูลบริษัทดูรายละเอียด

ข้อมูลบริษัทโดยสังเขป

 

ข้อมูล บริษัท

ชื่อ บริษัท

บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์

0-3857-0900

แฟ็กซ์

0-3857-0957

 

สำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1788 ห้องเลขที่ 3101-3105 และ 3111-3114
ชั้น 31 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2661-6599 แฟ็กซ์ 0-2661-6711-2

 

โรงงาน

บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 0-3857-0900 แฟ็กซ์ 0-3857-0957

 

บริษัทในเครือยูนิชาร์ม (ประเทศไทย)


 
 

กลับไปด้านบน

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm