unicharm

Gentle care for life

 

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

09/06/2017

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 30 ปี ยูนิชาร์ม ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท


 


บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปมามี่โพโค (MamyPoko) และผ้าอนามัยโซฟี (Sofy) ฉลองครบรอบ30 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จัดแคมเปญใหญ่ ลุ้นรับทองคำหนัก 30 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท  เพียงซื้อสินค้ามามี่โพโค หรือโซฟี ครบ 330 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ และส่ง SMS เลขที่ท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย หรือเลขที่คูปองที่ได้รับจากจุดขาย มาที่หมายเลข 4642333 (ครั้งละ 3 บาท)

ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฏาคม 2560

 

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1ทองคำหนัก30 บาท จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2ทองคำหนัก5 บาท จำนวน  5 รางวัล

รางวัลที่ 3สร้อยคอทองคำหนัก1 บาท จำนวน  40 รางวัล

รางวัลที่ 4สร้อยคอทองคำหนัก50 สตางค์ จำนวน 60 รางวัล

รางวัลที่ 5สร้อยคอทองคำหนัก25 สตางค์ จำนวน 193 รางวัล

  

วิธีการส่ง SMS  เลขที่ใบเสร็จของแต่ละร้านค้า

*โปรดเก็บใบเสร็จหรือคูปอง และ SMS ยืนยันตอบกลับไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

1. ร้านค้าทั่วไป

รับคูปองจากร้านค้าพิมพ์ TT หรือ พิมพ์ TD(ดูรายละเอียดที่คูปอง) ตามด้วยเลขรหัสคูปอง 8  หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

2. เทสโก้ โลตัส

พิมพ์TL ตามด้วยเลขในรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

3. บิ๊กซี

พิมพ์BC ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

4. แมคโคร (ซื้อสินค้าครบ659 บาทขึ้นไป)

รับคูปองรหัสพิมพ์ MK ตามด้วยเลขในรหัสคูปอง 8 หลัก แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

5. ท๊อปส์

พิมพ์TP ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข4642333

6. เดอะมอลล์

พิมพ์TM ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข4642333

7. Lazada

พิมพ์LZ ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

8. Orami

พิมพ์RM ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

9. CJ

พิมพ์CJ  ตามด้วยเลขการซื้อ8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

10. Villa

พิมพ์VL  ตามด้วยเลขการซื้อ8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

11. Foodland

พิมพ์FL ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

12. ตั้งฮั่วเสง

พิมพ์ ตัวอักษร TH ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข4642333

13. Home Pro

พิมพ์HP ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

14. 11 Street 

พิมพ์ES  ตามด้วยเลขการซื้อ8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

15. Central

พิมพ์CT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

16. Robinson

พิมพ์RS ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

17. MaxValu

พิมพ์MV ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

18. Watson

พิมพ์WS ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

19. Boots

พิมพ์BT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

20. Tokyu

พิมพ์TK ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

21. Isetan

พิมพ์ST ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

22. ร้านมงกุฏ

พิมพ์MT ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข4642333

23. Toys R Us

พิมพ์TR ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

24. FN Outlets

พิมพ์FN ตามด้วยเลขการซื้อ 8 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่หมายเลข 4642333

 

รายละเอียดการรับรางวัล สถานที่จับฉลาก

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม2560

จับรางวัลวันที่17 สิงหาคม 2560 บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ยูนิชาร์ม จำกัด http://www.unicharm.co.th

ผู้โชคดีนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และต้องเก็บคูปองรหัส SMS ลุ้นโชคทอง พร้อมแสดง SMS ยืนยันผลเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

บริษัทฯจะแจ้งชื่อผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ต้องติดต่อเพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ โดยติดต่อรับของรางวัลที่เบอร์ โทรศัพท์ 02-861-9715หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯขอมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน

ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่า1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพภากรที่ ท.ป. 4/2528

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมรายการและ/หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่นได้

ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

พนักงานและครอบครัว บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร้านค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Call Center โทร 02-861-9715

 

 

กลับไปด้านบน

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm

 
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด