unicharm

Gentle care for life

 

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

30/08/2017

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "ฉลองครบรอบ 30ปี ยูนิชาร์ม" จากช่องทางขายห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "ฉลองครบรอบ 30ปี ยูนิชาร์ม" 

จากช่องทางขายห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและออนไลน์

จับรางวัล วันที่ 17 สิงหาคม 2560


รางวัลที่ 1 ทองคำ หนัก 30 บาท มูลค่ารางวัลละ 628,700 บาท จำนวน 1 รางวัล


ลำดับ หมายเลขโทรศัพท์ รหัส เลขท้ายใบเสร็จ / รหัสคูปอง
1 0863667xxx MK 72152997


รางวัลที่ 2 ทองคำ หนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 105,000 บาท จำนวน 3 รางวัล


ลำดับ หมายเลขโทรศัพท์ รหัส เลขท้ายใบเสร็จ / รหัสคูปอง
1 0815554xxx MK 46088536
2 0881231*** RS 12557255
3 0802770*** MK 64424149


รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 21,280 บาท จำนวน 20 รางวัลลำดับ หมายเลขโทรศัพท์ รหัส เลขท้ายใบเสร็จ / รหัสคูปอง
1 0942930xxx TL 12688469
2 0952746xxx TP 01276021
3 0950500xxx TP 05287413
4 0873140xxx TL 10237201
5 0626320xxx BC 82076434
6 0946619xxx BC 08244429
7 0619158xxx BC 19474717
8 0628406xxx TL 24452234
9 0619851xxx BC 10026230
10 0990184xxx TH 30011673
11 0819284xxx TM 30707768
12 0838922xxx BC 03052100
13 0946910xxx BC 41183635
14 0626342xxx TH 60041526
15 0626763xxx TP 32395188
16 0619081xxx FL 00283620
17 0942561xxx TL 82076438
18 0950071xxx TL 27942007
19 0945763xxx BC 00172158
20 0899594xxx MK 84920072


รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 0.5 บาท มูลค่ารางวัลละ 10,780 บาท จำนวน 30 รางวัล


ลำดับ หมายเลขโทรศัพท์ รหัส เลขท้ายใบเสร็จ / รหัสคูปอง
1 0947238xxx TL 10074177
2 0892003xxx BC 12351360
3 0832854xxx BC 12688462
4 0855315xxx TL 86257692
5 0628407xxx TL 85270400
6 0958699xxx MK 16337567
7 0959597xxx MK 98461183
8 0947048xxx TP 50200211
9 0954576xxx TP 04243503
10 0874401xxx BC 03144153
11 0957359xxx BC 08843826
12 0994394xxx RS 01009610
13 0618814xxx BC 09319162
14 0628326xxx TL 41051965
15 0862957xxx MK 87862793
16 0626763xxx TH 82030572
17 0865220xxx LZ 76153521
18 0856004xxx MK 80260161
19 0628487xxx TP 10049614
20 0927651xxx MK 77005335
21 0957147xxx MK 93223331
22 0845985xxx MK 38405529
23 0949418xxx BC 30013652
24 0848835xxx TL 83669744
25 0816812xxx MK 04707835
26 0626513xxx TL 11947482
27 0816623xxx CJ 05006893
28 0617476xxx TL 10219301
29 0994760xxx TH 10045034
30 0629030xxx TK 00002837


รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ หนัก 0.25 บาท มูลค่ารางวัลละ 5,525 บาท จำนวน 97 รางวัล


ลำดับ หมายเลขโทรศัพท์ รหัส เลขท้ายใบเสร็จ / รหัสคูปอง
1 0626971xxx TP 07235062
2 0916688xxx MK 06300599
3 0897754xxx TL 10145312
4 0947131xxx TL 13318441
5 0943277xxx TL 10042501
6 0628383xxx BC 50360108
7 0950474xxx MV 10034118
8 0626146xxx TL 20111061
9 0854870xxx TM 10511733
10 0860957xxx MK 02920775
11 0856117xxx TL 85939361
12 0994040xxx RS 83704488
13 0869950xxx TL 10198914
14 0872640xxx BC 14205197
15 0992496xxx CJ 01004031
16 0866883xxx BC 00201972
17 0948433xxx TP 10018115
18 0800525xxx TL 10158007
19 0833783xxx MK 28822228
20 0950476xxx BC 09179468
21 0819687xxx MK 76255171
22 0896805xxx TL 10183226
23 0626302xxx BC 20048721
24 0831732xxx TL 40452069
25 0649455xxx TL 86095416
26 0627021xxx TP 62395180
27 0627043xxx BC 64178015
28 0863861xxx TL 80063658
29 0943471xxx BC 80313390
30 0859795xxx MK 41233418
31 0628362xxx BC 05022028
32 0947542xxx MV 10096624
33 0842571xxx ES 16684202
34 0815342xxx TL 82026038
35 0620871xxx TK 00000711
36 0819428xxx TL 10016076
37 0942926xxx CJ 02003918
38 0946076xxx TL 27998172
39 0841708xxx BC 06095611
40 0615053xxx BC 10674406
41 0946988xxx TP 10072381
42 0841992xxx MK 04260738
43 0860901xxx MK 93349253
44 0892444xxx TL 85319086
45 0647215xxx TL 10326879
46 0856988xxx TL 82018287
47 0818817xxx MK 56745379
48 0897704xxx FL 00423150
49 0928196xxx TM 10545805
50 0620791xxx TH 10101071
51 0993479xxx BC 18355673
52 0971694xxx TP 30235340
53 0847678xxx TL 11948441
54 0628344xxx TL 25520038
55 0800356xxx TL 10272627
56 0618314xxx BC 81009357
57 0817102xxx BC 09172604
58 0612503xxx TL 10050602
59 0890361xxx RS 03003347
60 0879561xxx TL 10273591
61 0800295xxx BC 07612777
62 0876682xxx TL 43079523
63 0837180xxx TM 30708867
64 0950267xxx BC 83588954
65 0963702xxx CJ 56055491
66 0897650xxx TL 10255887
67 0948158xxx BC 82336154
68 0928294xxx MK 61539875
69 0945239xxx TL 82966298
70 0929856xxx MK 98352999
71 0819188xxx LZ 25413521
72 0818680xxx RS 03008938
73 0864018xxx TL 02016989
74 0818648xxx RS 03000678
75 0890540xxx TL 87560619
76 0627215xxx FL 00219399
77 0993211xxx FL 28624942
78 0948629xxx BC 13318460
79 0812945xxx BC 11231937
80 0626284xxx TL 11320499
81 0805853xxx TM 10498969
82 0818055xxx RM 00258795
83 0621783xxx TL 82381163
84 0629405xxx TL 82437434
85 0946624xxx MV 70128107
86 0972158xxx MK 12293050
87 0854527xxx TK 00000179
88 0918350xxx MK 53155816
89 0948670xxx TL 20054931
90 0816338xxx TP 21024158
91 0971211xxx MK 98729894
92 0834163xxx TP 05300684
93 0627041xxx TP 20037089
94 0626389xxx TL 44201490
95 0620348xxx FL 58464062
96 0848804xxx TL 10227583
97 0617247xxx TL 82344135


 

กลับไปด้านบน

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm

 
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด