unicharm

Gentle care for life

 

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

12/03/2018

ยูนิชาร์มมอบผ้าอ้อมเด็กมามี่โพโคแก่สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อใช้ในงานสาธารณประโยชน์ฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณเพ็ญพักตร์  ศรีทอง เลขาธิการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (ที่ 3 จากซ้าย) และผู้แทนสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ฯ ให้เกียรติรับมอบผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปมามี่ โพโค  จากคุณเกศินี  ดีด้วยชาติ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณจารุภา   ยั่งยืน(ที่ 5 จากซ้าย)  ผู้แทนบริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปมามี่ โพโค จำนวน 693 ลัง  รวมมูลค่า 329,943.87 บาท  เพื่อใช้ในงานสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ณ อาคารนวมหาราช สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ฯ

 

กลับไปด้านบน

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm

 
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด