unicharm

Gentle care for life

 

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

20/07/2021

ยูนิ.ชาร์มกับการส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ยูนิ.ชาร์ม ประเทศไทย เราตระหนักเป็นอย่างดีว่าคาร์บอนไดออกไซด์

มีผลกระทบต่อความผันผวนของสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกปี ด้วย  Purpose ขององค์กรที่จะส่งเสริมกิจกรรมทุกด้านเพื่อร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาของสังคมสู้เป้าหมาย  "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"  (SDGs : Sustainable Development Goals) เราจึงดำเนินการเพื่อ Scenario ในความตกลงปารีส 4 ในเดือนมิถุนายน 2018 และวางแผนต่างๆ เพื่อลดคาร์บอกไดออกไซด์ภายในปี 2050 และหนึ่งในนั้นคือ การพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ ซึ่งตรงกับเป้าหมายข้อที่ 7. พลังงานทดแทนที่ทุกคนเข้าถึงได้ จาก 17 เป้าหมายของ SDGs

 

เมื่อดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัท ยูนิ.ชาร์ม ประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัท Symbior Solar Limited

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดตัวระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ “พลังงานโซลาร์เซลล์” (Solar Cell) หรือ “พลังงานแสงอาทิตย์” ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์บนพื้นที่กว่า 48,000 ตร.ม. บนหลังคาโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแผงโซลาเซลล์ดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ 7,914,000 kWh ต่อปี ครอบคลุมการใช้พลังงานของโรงงานถึง 11% ต่อปี และสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานประมาณ 4,590 tco2e ต่อปี

 

 

 

 

ภาพมุมสูงของ Uni-Charm Thailand)】

 

เพื่อการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด นอกเหนือจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ได้เริ่มต้นในปีก่อนแล้ว

เรายังมีแผนจะขยายการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาที่เป็นส่วนของคลังจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบของโรงงานเพิ่มเติมบนพื้นที่หลังคา9,400 ตร.ม. ที่จะสามารถกำลังผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก 1 เมกะวัตต์ ในเดือนพฤศจิกายน 2564

 

นี่เป็นหนึ่งก้าวที่สำคัญของบริษัทยูนิชาร์ม ประเทศไทย และเราจะไม่หยุดนิ่งแค่นี้

และส่งเสริมการดำเนินงานทุกด้านเพื่อเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนร่วมกับสังคมต่อไปในอนาคต

 

 

กลับไปด้านบน

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm

 
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด