unicharm

Gentle care for life

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ดูรายละเอียด

  • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง
 

โซฟี ขอบปกป้อง

 

ไม่ซึมเปื้อนด้านข้าง โซฟีขอบปกป้อง

โซฟี ขอบปกป้อง สลิม ผิวสัมผัสแห้ง

มีปีก 22 ซม.มีปีก 22 ซม.

ปกป้องด้านข้าง...แห้งสบาย...มั่นใจ

* ปกป้องมากขึ้นถึง 3 ชั้น ด้วย "ไซด์ โพรเทกเตอร์ x3":

  ที่พัฒนาแนวปกป้องด้านข้าง 2 ชั้นใหม่รูปตาข่าย

  ช่วยป้องกันการซึุมเปื้อนด้านข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  พร้อมขอบปกป้องยืดหยุ่นที่แนบรับสรีระทุกการเคลื่อนไหว

  ท่วงท่าไหน..ก็มั่นใจมากกว่าเดิม

* ผิวหน้า "สปีด แอบซอร์บ" :

  มีรูซึมซับกว้างกระจายทั่วแผ่น ช่วยทำให้ประจำเดือนซึมซับลงสู่ด้านล่างทันที

  จึงแห้งสบาย ไม่ซึมเปื้อน

* แนวกันซึมหน้าหลัง :

  ด้วยรอยย้ำที่ออกแบบเป็นพิเศษ ป้องกันการซึมเปื้อนได้ดียิ่งขึ้น

* ชุดซึมซับพิเศษภายใน :

  ซึมซับได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ซึมเปื้อน

 

ลักษณะผ้าอนามัย

จำนวนบรรจุ

มีปีก

4 ชิ้น / 8 ชิ้น / 16 ชิ้น

 

เพิ่มเติมปิด

 

โซฟี ขอบปกป้อง สลิม ผิวสัมผัสนุ่ม

มีปีก 22 ซม.มีปีก 22 ซม.

ปกป้องด้านข้าง...นุ่มสบาย...หมดกังวล

* ปกป้องมากขึ้นถึง 3 ชั้น ด้วย "ไซด์ โพรเทกเตอร์ x3":

  ที่พัฒนาแนวปกป้องด้านข้าง 2 ชั้นใหม่รูปตาข่าย

  ช่วยป้องกันการซึุมเปื้อนด้านข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  พร้อมขอบปกป้องยืดหยุ่นที่แนบรับสรีระทุกการเคลื่อนไหว

  ท่วงท่าไหน..ก็มั่นใจมากกว่าเดิม

* ผิวสัมผัสนุ่ม :

  ด้วยแผ่นใยไหมที่นุ่มนวลต่อผิวเป็นพิเศษ ช่วยลดความระคายเคือง

  ให้สัมผัสนุ่มละมุน

* แนวกันซึมหน้าหลัง :

  ด้วยรอยย้ำที่ออกแบบเป็นพิเศษ ป้องกันการซึมเปื้อนได้ดียิ่งขึ้น

* ชุดซึมซับพิเศษภายใน :

  ซึมซับได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ซึมเปื้อน

 

ลักษณะผ้าอนามัย

จำนวนบรรจุ

มีปีก

4 ชิ้น / 8 ชิ้น / 16 ชิ้น

 

เพิ่มเติมปิด

 

โซฟี ขอบปกป้อง แม็กซี่ ผิวสัมผัสแห้ง

มีปีก 22 ซม.มีปีก 22 ซม.

ปกป้องด้านข้าง...แห้งสบาย...มั่นใจ

* ปกป้องมากขึ้นถึง 3 ชั้น ด้วย ไซด์ โพรเทกเตอร์ x 3 :

  ที่พัฒนาแนวปกป้องด้านข้าง 2 ชั้นใหม่ รูปตาข่าย ช่วยป้องกันการซึมเปื้อนด้านข้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขอบปกป้องยืดหยุ่น ที่แนบรับสรีระทุกการเคลื่อนไหว ท่วงท่าไหน ก็มั่นใจมากกว่าเดิม

* ผิวหน้า สปีด แอบซอร์บ :

  ผิวหน้าตาข่าย ที่มีรูซึมซับกว้างกระจายทั่วแผ่น ช่วยทำให้ประจำเดือนซึมซับลงสู่ด้านล่างทันที จึงแห้งสบาย ไม่ซึมเปื้อน

* แนวกันซึมหน้า-หลัง :

  ด้วยรอยย้ำที่ออกแบบเป็นพิเศษ ป้องกันการซึมเปื้อนได้ดียิ่งขึ้น

* ชุดซึมซับเอ็กซ์ตร้า แอบซอร์บ :

  ซึมซับได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ซึมเปื้อน

 

ลักษณะผ้าอนามัย

จำนวนบรรจุ

มีปีก

8 ชิ้น / 16 ชิ้น

 

เพิ่มเติมปิด

 

โซฟี ขอบปกป้อง อัลตร้า สลิม ผิวสัมผัสแห้ง

มีปีก 22 ซม.มีปีก 22 ซม.

ปกป้องด้านข้าง...บางเฉียบ...สบายคล่องตัว

* ปกป้องมากขึ้นถึง 3 ชั้น ด้วย "ไซด์ โพรเทกเตอร์ x3":

  ที่พัฒนาแนวปกป้องด้านข้าง 2 ชั้นใหม่รูปตาข่าย

  ช่วยป้องกันการซึุมเปื้อนด้านข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  พร้อมขอบปกป้องยืดหยุ่นที่แนบรับสรีระทุกการเคลื่อนไหว

  ท่วงท่าไหน..ก็มั่นใจมากกว่าเดิม

* แผ่นบางเฉียบ อัลตร้าสลิม :

  ให้คุณมั่นใจ พร้อมความบางสบาย และเคลื่อนไหวคล่องตัวกว่าเคย

* ผิวหน้า "สปีด แอบซอร์บ" :

  มีรูซึมซับกว้าง กระจายทั่วแผ่น ช่วยให้ประจำเดือนซึมซับลงสู่ด้านล่างทันที

  จึงแห้งสบาย ไม่ซึมเปื้อน

* เพิ่มเจลซึมซับพิเศษขึ้นถึง 2 เท่า* :

  ซึมซับมาก มั่นใจ ไม่ซึมเปื้อน

  * เทียบกับปริมาณเจลซึมซับในโซฟีขอบปกป้อง อัลตร้า สลิม รุ่นเดิม

 

ลักษณะผ้าอนามัย

จำนวนบรรจุ

มีปีก

14 ชิ้น

 

เพิ่มเติมปิด

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

กลับไปด้านบน

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm