1. Top
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ดั่งองค์กรที่ส่งเสริมร่างกายและจิตใจของ "ผู้ดำเนินชีวิต" ให้สมบูรณ์แข็งแรง

เราอยากจะส่งมอบสุขภาพที่ดีให้แก่ทุกชีวิต ตั้งแต่วันที่ลืมตาเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้
และเพื่อที่จะให้ความตั้งใจนี้เป็นจริง ยูนิชาร์มจึงได้เริ่มคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตแผ่นซึมซับ
และใยสังเคราะห์ (nonwoven) ขึ้นมา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คนทุกวัย

 

ปัจจุบัน ธุรกิจของเรามี 5 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก, ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง,
ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ, ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด, และผลิตภัณฑ์สำหรับ
ดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ายิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาด

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมเด็ก หรือผ้านุ่มชุ่มชื่น ต่างผลิตขึ้นมาอย่างเข้าใจความรู้สึก
ของคุณแม่และลูกน้อย สำหรับผ้าอ้อมเด็กที่ต้องใช้ทุกวันนั้น เนื่องจากผิวของลูกน้อยนั้นบอบบางเป็น
อย่างมาก ยูนิชาร์มจึงได้มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความสะดวกสบายในการดูแลลูกน้อยให้
ได้มากที่สุด เช่น ผ้าอ้อมเด็กที่มิได้เพียงแต่ทำหน้าที่ซึมซับเพียงเท่านั้น แต่สามารถสวมใส่ได้ง่ายเหมือน
กางเกงผ้าฝ้ายของลูกน้อย

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง

ในขณะที่ผู้หญิงต้องการความมั่นใจเพื่อที่จะใช้ชีวิตด้านนอกมากขึ้น ตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัยและกาลเวลา ยูนิชาร์มได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความกังวลใจของผู้หญิง
ในวันที่มีประจำเดือน, วันใกล้หมดประจำเดือน, หรือในวันที่มีตกขาวมาก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับ
ผู้หญิงเช่น ผ้าอนามัยและแผ่นอนามัย เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมั่นใจ

 

สำหรับผ้าอนามัยและแผ่นอนามัยนั้น เนื่องจากความต้องการของผู้หญิงนั้นมีหลากหลาย เราจึงได้ออก
แบบผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งลักษณะความหนา ความบาง ความยาว และลักษณะวัตถุดิบที่แตกต่างกัน
เพื่อที่ลูกค้าจะได้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสร้างความมั่นใจที่สุดให้แก่ตนเอง

ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ

ในปัจจุบัน อัตราประชากรที่เป็นผู้สูงอายุในญี่ปุ่นนั้นมีถึง 20% ซึ่งเป็นผลให้ญี่ปุ่นนั้นเป็นสังคมที่มี
ประชากรผู้สูงอายุมาก (Aging Society) ขณะเดียวกันโลกของเราก็กำลังที่จะเข้าสู่สังคมที่ประชากร
ผู้สูงอายุมีมากเช่นกัน มีการรายงานว่า "ผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับสังคมสูงอายุนั้นจะมีบท
บาทสูงในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ "ไลฟ์รี่" ของยูนิชาร์มจึงได้เกิดขึ้น เพื่อดูแล
เรื่องการซึบซับ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่าง "อิสระ,สง่างาม, และสมบูรณ์" โดย
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทนั้นจะตอบสนองสภาพร่างกายและชีวิตประจำวันที่แตกต่างกัน

Share On