1. Top
  2. ติดต่อเรา
  3. ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

มีวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้สินค้าอย่างไร

ไลฟ์รี่ได้แบ่งผลิตภัณฑ์ตามสภาพร่างกายและการดำเนินกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ
โดยแบ่งออกเป็น 3 ADL (Activity of Daily Living) ดังนี้
1. ผู้สูงอายุที่เดินและช่วยเหลือตัวเองได้ < ADL1>
แนะนำให้ใช้กางเกงซึมซับสวมสบาย
2. ผู้สูงอายุ ที่ยืนและเดินได้โดยผู้ช่วยเหลือ < ADL2>
แนะนำให้ใช้กางเกงซึมซับ
3. ผู้ป่วยที่นอน < ADL3>
แนะนำให้ใช้แผ่นเสริมซึมซับคู่กับผ้าอ้อมแบบเทป

แผ่นซึมซับปัสสาวะเล็ดแตกต่างจากผ้าอนามัยอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันในเรื่องของการซึมซับค่ะ
โดยผ้าอนามัยเหมาะสำหรับการซึมซับประจำเดือนหรือของเหลวที่เป็นเลือด
ในขณะที่แผ่นซึมซับปัสสาวะเล็ด เหมาะสำหรับการซึมซับปัสสาวะ
เพราะฉะนั้น จึงควรใช้งานให้ตรงกับคุณสมบัติ เพื่อประสิทธิภาพของการซึมซับที่ดี

ผ้าอ้อมแบบกางเกงสามารถซึมซับปัสสาวะได้มากหรือนานเท่าไร

เราแนะนำให้ใช้ผ้าอ้อม 3-4 ชม.ต่อชิ้นค่ะ โดยปริมาณปัสสาวะที่ซึมซับขึ้นอยู่กับ
ชนิดของผ้าอ้อมด้วย ดังนี้
1. "กางเกงซึมซับสวมสบาย" สามารถซึมซับปัสสาวะได้ 450 cc.
2. "กางเกงซึมซับ" สามารถซึมซับปัสสาวะได้ 600 cc.

อยากทราบวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สามารถเก็บได้นานเท่าไหร่

ผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บนานเกิน 3 ปี นับจากวันที่ผลิตที่ระบุบนห่อถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หมดอายุ
โดยเลขที่อยู่บนห่อผลิตภัณฑ์ คือวัน เดือน ปี ที่ทำการผลิต เพราะฉะนั้นก่อนนำผลิตภัณฑ์
ที่จัดเก็บไว้มาใช้ให้ กรุณาตรวจสอบ สี กลิ่น และความนุ่ม ซึ่งต้องไม่ต่างจากปกติที่ใช้

สามารถหาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี่ได้ที่ไหนบ้าง

สินค้าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี่ มีจำหน่ายตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วไป ที่แผนกผ้าอ้อมผู้ใหญ่
แต่ถ้าหากท่านไปซื้อผลิตภัณฑ์แล้วไม่พบรายการผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ
กรุณาติดต่อสอบถามพนักงานขายผลิตภัณฑ์ไลฟ์รี่

หมายเหตุ: ในบางห้างร้าน รายการสินค้าอาจไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อเรา เพื่อที่เราจะได้แจ้ง
รายชื่อห้างร้านที่มีขายผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้อยู่ และใกล้บ้านท่านค่ะ

Share On