1. Top
  2. ติดต่อเรา
  3. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

โปรดบอกรายละเอียดข้อมูลทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้เราทราบ

 ยูนิชาร์มของเรามีการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาวัสดุที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การขาย ไปจนถึงการกำจัด เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ใช้สินค้าที่สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงได้อย่างสบายใจ ไร้ความกังวล
 ในขั้นตอนการจัดหาวัสดุ เราจะมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันการเจือปนของสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์หรือระบบนิเวศไว้ล่วงหน้า และมีการตรวจสอบความอันตรายของสารเคมีที่ใช้, ความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับและอื่นๆโดยแผนกผู้เชี่ยวชาญส่วนในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะมีการกำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบเกทเข้าออกโดยคณะกรรมการประเมินความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆโดยคำนึงถึงสภาพการใช้งานจริง, วิธีการกำจัด เป็นต้น
นอกจากนี้เรายังมีการทดสอบการใช้งานจริงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุซึ่งได้รับการรับรองทางด้านความปลอดภัยแล้วในการทดสอบ
ที่ยูนิชาร์มไม่มีการใช้สัตว์เป็นตัวทดสอบผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด รวมถึงการว่าจ้างสถาบันที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ และเราจะไม่กระทำการดังกล่าวในอนาคต

 

*ยกเว้นในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยต่อสังคม หรือในกรณีที่บริษัทได้รับคำร้องขอจากฝ่ายบริหารของภาครัฐในบางประเทศ เป็นต้น

ถ้าลูกกัดผ้าอ้อมสำเร็จรูปแล้วปรากฏว่ามีสิ่งแปลกปลอมลักษณะเป็นเมือกคล้าย เยลลี่ติดอยู่รอบๆปาก ลูกจะเป็นอะไรมากไหมคะ

ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและผ้าอนามัยของเราใช้สารโพลิเมอร์ดูดซับ (SAP) ในการอุ้มน้ำปัสสาวะและเลือดประจำเดือน ก่อนใช้งาน สารโพลิเมอร์ดูดซับที่ยังไม่ได้ดูดซับน้ำจะมีลักษณะเป็นผง และนำไปผสมกับเยื่อกระดาษให้เป็นแผ่นดูดซับ จึงไม่มีปัญหาใดหากกินเข้าไปในปริมาณน้อย แต่หากกินเข้าไปในปริมาณมาก มีความเสี่ยงที่จะติดภายในลำคอได้ หากสิ่งของดังกล่าวยังอยู่ภายในปาก ให้รีบนำออกมาโดยเร็ว หากกลืนเข้าไปแล้ว ให้ผู้กินดื่มน้ำตามเข้าไปในปริมาณมากและพาไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดส่วนสารโพลิเมอร์ดูดซับ ในผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้แล้วนั้นจะมีสภาพคล้ายเยลลี่พองๆในขณะที่ดูดซับปัสสาวะหรือของเหลวอื่นๆ เอาไว้ สารโพลิเมอร์ที่อยู่ในสภาพดังกล่าวนี้ ถึงแม้จะเข้าไปภายในทางเดินอาหารหรือกระเพาะอาหารของผู้กิน ก็จะไม่ดูดซับน้ำภายในร่างกายอีก และจะถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางอุจจาระ ดังนั้นท่านจึงสามารถวางใจได้
แต่ทั้งนี้ ผ้าอ้อมดังกล่าวที่มีปัสสาวะติดอยู่นั้นอาจทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขอนามัยแก่เด็กตามมา ดังนั้นท่านจึงควรปรึกษาแพทย์

เมื่อพบผงสีขาวติดค้างอยู่ที่ผิวหนัง จะเป็นอะไรไหมคะ

ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำร็จรูป และผ้าอนามัย ใช้สารโพลิเมอร์ดูดซับ (SAP)ในการอุ้มน้ำปัสสาวะและเลือดประจำเดือน ดังนั้น ท่านสามารถไว้วางใจในความปลอดภัยได้ ถึงแม้ผงดังกล่าวจะติดค้างอยู่ที่บริเวณผิวหนังหรือเข้าไปติดอยู่ที่เยื่อเมือกภายในร่างกายก็ตาม เพียงแค่ล้างผงดังกล่าวออกโดยใช้น้ำหรือน้ำอุ่นเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์มีการฟอกขาวโดยใช้สารคลอรีนอยู่หรือไม่

วัสดุที่บริษัทของเราใช้ในผลิตผลิตภัณฑ์ ส่วนหนึ่งจะถูกฟอกขาวในขั้นตอนการผลิตวัสดุ แต่เรามีกาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ใช่การฟอกขาวโดยใช้แก๊สคลอรีน

จำเป็นต้องกังวลเรื่องการเกิดสารไดออกซินไหม

บริษัทของเราจะมีการวิเคราะห์การเจือปนและประเมินความเสี่ยงของสารไดออกซินในสารประกอบคลอไรด์ที่มีอันตรายสูงต่อร่างกายมนุษย์
พบว่า ปริมาณสารไดออกซินที่เจือปนอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรามีน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของสารที่เจือปนอยู่ในอากาศหรือในน้ำทั่วไป ด้วยเหตุนี้ เราขอยืนยันว่าสารไดออกซินในผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่มีผลกระทบใดๆต่อสุขภาพของมนุษย์

Share On