1. Top
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. สำนักงานของเรา

สำนักงานของเรา

ข้อมูล บริษัท

ชื่อ บริษัท บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 0-3857-0900
แฟ็กซ์ 0-3857-0957

สำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1788 ห้องเลขที่ 3101-3105 และ 3111-3114
ชั้น 31 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2661-6599 แฟ็กซ์ 0-2661-6711-2

โรงงาน

บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด 105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 0-3857-0900 แฟ็กซ์ 0-3857-0957

Share On