สมัครงาน

เกี่ยวกับยูนิชาร์ม (About Unicharm)

Unicharm ดำรงอยู่เพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนทุกวัย ตั้งแต่จากวัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ

และเพื่อสังคมที่ทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้ตามแบบแผนของตนเอง

  • เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ความฝันของทุกคนเป็นจริง
  • เรามีหลักการ“DNAs” ทรงคุณค่า ที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นรากฐานในการบรรลุปรัชญาของเรา
  • เรามีแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานที่เป็นหนึ่งเดียวในการฝึกฝนจิตใจและความสามารถของตนเองสำหรับการปฏิบัติงาน
  • เหตุผลที่เราพัฒนาการดำเนินงานในหลายๆประเทศ เนื่องจากเราเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก
  • ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตระหนักในวิสัยทัศน์ของพวกเรา แต่สำหรับหลายๆเหตุผล เราต้องทำให้เหนือกว่าแนวคิดพื้นฐานในปัจจุบัน

เสาหลักของ Unicharm (Pillar of Unicharm)

Unicharm ดำรงอยู่เพื่อที่จะบรรลุหลักปรัชญาขององค์กรที่เรียกว่า“NOLA&DOLA”

(Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities)

Unicharm มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ความฝันของผู้คนทั่วโลกเป็นจริง และมีหลักการ “DNAs” ที่ทรงคุณค่า ซึ่งส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเป็นรากฐานในการบรรลุหลักปรัชญาของเรา

ปรัชญาขององค์กร (Corporate Philosophy)

จากวัยเด็กถึงผู้สูงอายุ,

การสร้างสังคมที่เป็นจริง ที่ซึ่งทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามแบบฉบับของตน

นี่คือวิสัยทัศน์ของ Unicharm

ปรัชญาองค์กรของเรา “NOLA&DOLA” (Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities) ถูกฝังลงไปในเจตจำนงค์ของเรา ที่จะ “เสนอสินค้าและบริการให้กับทุกคนทุกวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุ” สินค้าซึ่งช่วยส่งเสริมจิตใจและร่างกายอย่างอ่อนโยนและทำให้พวกเขามีอิสระจากข้อจำกัดต่างๆเพื่อที่จะบรรลุความฝันของพวกเขาได้ Unicharm ได้มีการคืนกำไรสู่สังคมผ่านกิจกรรมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

3 DNAs

3 DNAs เป็นสิ่งที่แสดงถืง คุณค่าของ Unicharmที่ซึ่งเป็นรากฐานสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท
พนักงานทุกคนทั่วโลก ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ เพศไหน หน้าที่และเชื้อชาติอะไร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ต่างก็ share คุณค่านี้

การทำเต็มที่และอย่างต่อเนื่องจนเป็นอันดับ1
(Maintaining our No.1 position through continued and dedicated service)

ไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานหนักแค่ไหน หากมันไม่ใช่การทำให้ผู้อื่นแล้วนั้น ก็ไม่สามารถมีความสุขได้ พนักงาน

Unicharmทุกคนได้รวบรวมสติปัญญาและความสามารถในการลงมือปฏิบัติด้วยการคำนึงถึงมุมมองของลูกค้า และดำเนิน

การทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ความแข็งแกร่งของบริษัท และความสามารถของแต่ละบุคคลจะได้รับ

การขัดเกลาอย่างเต็มความสามารถด้วยการยึดถือหลักการของบริษัท “เมื่อคุณให้บริการอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท” คุณจะ

สามารถเป็นที่หนึ่งได้ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สิ่งนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การดำเนิน

งานทางธุรกิจแต่ยังสามารถนำมาปรับใช้กับการสื่อสารในองค์กรและการสนับสนุนส่งเสริมพนักงาน อะไรที่ทำให้เพื่อนร่วม

งานของคุณมีความสุข? คุณสามารถทำอะไรด้เพื่อปรับปรุงการเติบโต? เราคิดและทำเพื่อผู้อื่น เรามองไปสู่อนาคตในอีก 10,

20 ปีข้างหน้า

การเปลี่ยนแปลงนั้นมีคุณค่า (Changing values)

ผู้ชนะไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงหรือฉลาดที่สุด แต่เป็นผู้ที่เร็วที่สุด เราเชื่อว่านี่คือความจริงและเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปใน

กระบวนการวิวัฒนาการและการทำธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนั้นสร้างคุณค่า แต่ในทางตรงข้าม ถึงแม้จะเป็นคนที่เก่งที่สุดก็ไม่

สามารถสร้างคุณค่าได้ ถ้าเขาหรือเธอผู้นั้นไม่แสวงหาการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของโลกปัจจุบัน แม้กระทั่งคุณค่าที่คุณ

มีตอนนี้ก็สามารถเสื่อมถอยลงได้ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีเพียงแค่ผู้ที่เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว

เท่านั้น ที่สามารถเติบโตและสร้างผลลัพธ์ได้ เราปรับปรุงความเร็วของการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับที่สร้างมูลค่า

สาเหตุที่อยู่ตัวเรา (Find reason within ourselves)

สาเหตุของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งความรับผิดชอบ สามารถพบได้ในตัวของเรา คุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและสามารถ

เติบโตได้เมื่อคุณไม่กล่าวโทษสิ่งรอบตัวคุณ และค้นหาสาเหตุที่เกิดจากตัวเรา ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์จากการทำงานและบท

เรียนจากความล้มเหลวจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่าง “คนที่เพิ่งทำหน้าที่ตามที่ได้รับคำสั่ง” และ “คนที่จัดการงาน

ราวกับว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้น” มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องยอมรับอย่างเต็มใจในงานที่ได้รับมอบหมาย

เพราะถ้าหากคุณยอมรับอย่างเต็มใจ การตัดสินใจจากหัวหน้างานหรือจากบริษัทจะกลายเป็นการตัดสินใจของคุณ คุณจะได้

เรียนรู้ในขอบเขตสูงสุดจากการมอบหมายโดยการแก้ปัญหาด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบของคุณเอง

การบริหารแบบสั่นพ้อง (Management with Resonance)

พนักงานทุกคนของเราจะรวมกันเป็นทีมเพื่อแบ่งปัน "การสั่นพ้อง" และแสดงให้เห็นถึงพลังที่ไม่มีขีดจำกัด

สังคมที่ทุกคนทุกวัยตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง เราไม่คิดว่าเป้าหมายของเรา

จะทำได้อย่างง่ายดาย และการบริหารแบบสั่นพ้องเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น

เราไม่สามารถเสียเวลาได้ถึงแม้แต่หนึ่งวินาที ด้วยเหตุนี้เราจึงชี้แจงทิศทางและวิสัยทัศน์ของเราให้กับพนักงานทุกคน

และชี้แจงสิ่งที่พนักงานแต่ละคนควรทำ ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของเขากระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคน

จะสร้างแผนการของตนเอง

หลังจากสร้างแผนแล้วพวกเขาก็ดำเนินการด้วยมุ่งมั่นและความจริงใจไม่เคยละทิ้งมัน พวกเขาตรวจสอบความคืบหน้า

ให้มากที่สุด ปรับเปลี่ยนแผนและมุ่งมั่นในงาน ความพยายามเหล่านี้มีขึ้นโดยพนักงานทุกคนของ ยูนิชาร์ม

พนักงานทุกคนถูกนำมารวมกันเป็นทีมเพื่อแบ่งปัน "การสั่นพ้อง" ซึ่งกันและกันและแสดงให้เห็นถึงพลังที่ไม่มีขีดจำกัด

มากกว่าผลรวมของแต่ละพนักงาน นอกจากนี้เมื่อพนักงานพบปัญหาเพื่อนร่วมงานก็จะจับมือเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา

นี่คือ "การบริหารการสั่นพ้อง" ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรที่ ยูนิชาร์ม กำลังมุ่งไป

องค์กรที่พนักงานคิดด้วยตนเอง ลงมือปฎิบัติ และเติบโต

ยูนิชาร์ม เชื่อว่า เชื่อว่าการเติบโตของพนักงานขึ้นอยู่กับนิสัย ไม่ใช่ความสามารถพิเศษ และการแสวงหานิสัย

ของการปฏิบัติและนิสัยของความคิด ที่สร้างความแตกต่างนั่นคือความคิดที่ว่า "ฉันจะพยายาม!" และ

"มีส่วนร่วมกับการริเริ่มโครงการต่างๆ" ด้วยความมุ่งมั่นและความจริงใจ กรอบแนวคิดในการรับทัศนคติเหล่านี้

เรียกว่า "SAPS Management Model" ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ของ ยูนิชาร์ม การบริหารงาน

ขององค์กรของเราขึ้นอยู่กับพนักงานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพนักงานที่รอคำแนะนำ แต่เป็นผู้ที่กำหนดเป้าหมายของตัวเอง

คิดและปฎิบัติเพื่อการเติบโตของตัวเอง

ความคิดและการกระทำของ "หน่วยงาน" "กลุ่ม" และ "บุคคล" ที่จดจ่ออยู่กับประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญสูงและเพิ่มมูลค่า

Share On